image

Ljust Ljud tjänster

För att rädda gamla inspelningar av musik eller tal, och göra dessa tillgänglig igen, kan Ljust Ljud göra flera saker:
 • Mediakonvertering: Kopiera från din gamla vinylskiva, stenkaka, kassetband, rullband etc, till CD, MD eller DVD.

 • Formatkonvertering: Resultatet kan vara i form av "vanliga" wav filer (wav-filer på CD motsvarar en normalt spelbar musik-CD) eller MP3-filer, OGG, AAC eller något annat förekommande format.

 • Restaurering: Med hjälp av modern teknik kan också ljudet få ett rejält lyft. Hack i skivan, knaster, brus och brum kan minskas eller helt tas bort. Ljudet kan göras klarare. Brist på, eller överdriven bas kan fixas till. Sången kan eventuellt lyftas förstärkas eller dämpas.

 • Reproduktion av konvolut: Vi kan också reproducera originalkonvolutet och skivans etikett. Detta kan t.ex. skrivas ut till ett snyggt CD-konvolut, eller direkt på CD'n.

Ljust Ljud mediakonvertering

Vi kan ta emot ljud på de flesta media som använts genom historien:

 • Vinyl eller stenkakor, 33, 45 eller 78 rpm.
 • Rullband 4.75, 9.5 eller 19 cm/s.
 • Kassettband.
 • Minidisk (MD).
 • CD - de flesta förekommande format.
 • DVD - vi kan även kopiera ljudet från t.ex. en DVD-film.

Efter eventuell restaurering kan resultatet levereras på media som:

 • Minidisk (MD).
 • CD - de flesta förekommande format.
 • DVD.

Ljust Ljud formatkonvertering

Normalt får du resultatet på en normal musik-CD. Skulle du så önska, kan du även - eller istället - få MP3-filer, OGG, AAC för att kunna använda direkt i MP3-spelare eller iPods. Samma sak om du skulle vilja ha resultatet levererat på DVD. För Minidisk (MD) finns däremot bara ett giltigt format.


Ljust Ljud restaurering

Se här för en fullständig beskrivning av hur det går till.