image

Ljust Ljud priser

Priset på att skapa en CD-skiva från gammalt material beror på flera saker. Ursprungsmaterialets skick, innehåll, speltid samt - framför allt - förväntat resultat.

Trots detta är vissa delar av restaureringen tämligen förutsägbara. För enklare former av restaurering gäller därför nedanstående, ungefärliga priser:kopiering av vinyl

I detta pris ingår: Skivan görs ren samt digitaliseras. Uppklippning i låtar ingår. För övrigt lyssnar vi inte igenom skivan, och gör inget försök till restaurering vare sig automatiskt eller manuellt. Därmed förblir en knastrig skiva knastrig, hack eller hoppande pickup förblir som det är. Detta är inte en tjänst som vi rekommenderar, eftersom resultatet kan göras avsevärt bättre för ett något högre pris. Resultatet levereras på en CD med valfritt format - "vanlig" musik-CD, mp3, ogg, aac osv.

Priset för detta är 75:- plus 1:-/minut speltid.
(Vilket motsvarar c:a 115:- för en LP med 40 minuters speltid. För flera skivor blir kostnaden per skiva lägre)


restaurering av vinyl / budget

I detta pris ingår: Skivan görs ren samt digitaliseras. En enkel borttagning av brus/rumble/knaster/hack och ev. lyft av diskant samt uppklippning i låtar ingår. Givetvis lyssnar vi igenom hela skivan minst en gång för att hitta större skavanker. Om vi bedömer att ytterligare arbete behövs för att göra resultatet acceptabelt - ur "budget"-perspektiv - kommer detta att göras i begränsad omfattning. Skulle ytterligare arbete behövas, kommer vi att kontaka dig. Resultatet levereras på en CD med valfritt format - "vanlig" musik-CD, mp3, ogg, aac osv.

Priset för detta är 75:- plus 3:-/minut speltid.
(Vilket motsvarar c:a 195:- för en LP med 40 minuters speltid. För flera skivor blir kostnaden per skiva lägre)


restaurering av vinyl / normal

Samma som ovan, med betydligt mer omfattande manuellt arbete med att ta bort knaster och andra defekter. Jämfört med budget-varianten, utförs betydligt mer manuellt arbete för att åstadkomma ett ljud som vid normal lyssning inte visar några spår efter att komma från vinyl. Resultatet levereras på en CD med valfritt format - "vanlig" musik-CD, mp3, ogg, aac osv. Dessutom bjuder vi på kopiering av etiketten från originalskivan.

Priset för detta är 75:- plus 6:-/minut speltid.
(Vilket motsvarar c:a 315:- för en LP med 40 minuters speltid. För flera skivor blir kostnaden per skiva lägre)


fullständig restaurering

För att restaurera material till en så god kvalitet som är tekniskt genomförbar debiteras löpande arbetstid. Eftersom den manuella arbetsinsatsen ökar dramatiskt efter de två ovan nämda mera rutinmässigt genomförda restaureringsnivåerna, kommer kostnaden för ett sådant jobb att bli avsevärt högre.

Kontakta oss för att få en bedömning av materialet och en tid/kostnadsuppskattning.


andra media - "stenkaka", band osv.

Egentligen samma kostnad (per originalmedia, spelminut etc.) som motsvarande jobb på en vinylplatta. Eftersom förutsättningarna varierar avsevärt är det svårt att lämna ett relevant cirkapris. Vänligen kontakta ljust ljud för att få en prisuppskattning i ditt speciella fall.

För lackskivor (="stenkakor") accepteras endast restaurering i normal kvalitet ovan - inte budget eller kopiering.


andra tjänster

Leverans av ytterligare format (mp3, ogg, flac, aac) på separat CD + 50:-/format

Leverans på MD i.s.f. CD +25:-

Reproduktion av skivetikett på CD +25:- (ingår dock i "normal"-restaurering av vinyl ovan.)

Reproduktion av konvolut (framsida+baksida) +60:-

Övriga tjänster offereras på förfrågan.


kvalitetsgaranti

Givetvis kan ingen absolut garanti lämnas - resultatet beror ju helt på i vilket skick orginalen är och hur mycket jobb vi kan lägga ner. Om du vill, kan vi skicka prover på resultatet i form av mp3-filer - ett antal korta klipp - innan du betalar. Skulle du då inte vara nöjd med resultatet betalar du bara returfrakten av originalen.


allmänt

Leveranser sker enligt överenskommelse. Finns du i Stockhomstrakten kan vi eventuellt ordna hämta/avlämning direkt. Du betalar fraktkostnaden till och från oss. Om möjligt återanvänder vi originalemballaget.