image

Ljust Ljud restaurering

Intresserad av hur det hela går till? Här nedan kommer en beskrivning på hela restaureringen - från knastrig LP till CD. Om originalmaterialet finns på annat media kan vissa steg förändras, utebli eller tillkomma.


rengöring av skivan
Först rengörs skivan mycket noga. Trots att det verkar både banalt och trivialt att säga - detta är det enskilt viktigaste steget för ett lyckat resultat.

Viktiga ingredienser är isopropylalkohol, destillerat vatten, mikrofiberduk, kolfiberborste, lupp och lite annat smått och gott.


Image
avspelning - digitalisering
Med skivan på spelaren finjusteras nåltryck, nivåer och hastighet. Sedan är det bara att starta inspelningen till datorn och vänta - och vända plattan i halvtid.

Ibland finns stora hack, som gör att pickupen hoppar. Dessa blir för det mesta spelbara med ytterligare rengöring och eventuellt lite trixande med nåltryck. I sådana fall digitaliserar vi en kortare sektion i anslutning till hacket och klipper senare in den i den hackiga versionen.


Image
förberedande bearbetning
Nu är det dags att ta bort lågfrekventa störningar - brum och "rumble". Dessutom brukar det vara på sin plats att lyfta diskanten lite försiktigt - diskanten far ganska illa på en LP. Ju fler gånger den är spelad, desto mer diskant har försvunnit.


Image
markering av låtar
För att den slutgiltiga CD'n skall vara sökbar på det sätt du är van, måste de individuella spåren - låtarna - identifieras och markeras.

I samband med detta brukar vi också göra mellanrummen mellan låtarna helt tysta - dock inte om det är "live"-inspelningar.


Image
skivknaster och brus
Med hjälp av modern digital ljudbehandling kan det mesta av knastret, hacken och bruset tas bort utan att för den skull märkbart försämra musikinnehållet. Dock är det givetvis så att det inte låter sig göras i obegränsad omfattning - ju bättre skiva till att börja med, desto bättre resultat. Trots det blir resultatet med en dålig skiva förvånansvärt gott.


Image
manuell efterarbetning
Trots att den tidigare borttagningen av knaster och hack fungerar bra, finns alltid en liten mängd knaster kvar. Detta kan nästan alltid tas bort manuellt.

Beroende på omfattningen av dessa rester, och hur mycket arbete som vi är beredda på att lägga ned i detta steg, kan detta steg ta allt mellan 40 minuter (tiden det tar att lyssna igenom en hel skiva som är i acceptabelt slick) till flera månader. Givetvis kan detta steg bli mycket kostsamt, och att lägga ned ett omfattande manuellt arbete är knappast motiverat, om det inte är frågan om att göra ett professionellt restaureringsarbete av unikt material.

Dock garanterar vi att all musik kommer att lyssnas igenom och att uppendbart störande knaster tas bort manuellt.


Image
slutförande
Slutligen är det dags att slutföra arbetet. Nivåerna justeras för att maximera dynamiken. Eventellt - på förfrågan - kan dynamiken förändras genom kompression.

Resultatet samplas sedan om för att passa ändamålet. För en normal musik-CD används 16-bit / 44.1 kHz; för en MD används 16-bit / 48 kHz. Andra format kan, beroende på kundens önskemål. Till sist bränner vi skivan. Klart!

Självklart kan vi också - eller istället - leverera "råmaterial" till kunden - både den första helt obehandlade digitaliserade versionen, och slutversionen innan omsampling. Dessa levereras i sådant fall normalt som 32-bit / 48 kHz wav/pcm filer på DVD.


Image

övrigt
Vi kan också tillhandahålla ytterligare tjänster:

Filer lämpliga att använda till MP3-spelare eller iPod kan levereras.

Skivkonvolut kan reproduceras och användas som konvolut till CD-boxen.

Skivetiketter kan reproduceras och skrivas direkt på CD-skivan.


Image